NALOGE

Dodatna pojasnila glede zahtev in norm:
– Eno disciplino – razen plavanja – je mogoče nadomestiti z drugo.
– Za udeležence/ke, stare nad 60 let, norme niso več obvezne. Zadostujejo prihodi v cilj!
– Za udeležence stare 70 let ali več, veljajo pogoji za ženske brez norm, torej enake norme kot za ženske stare od 60 do 65 let. Izjema je plavanje, kjer zadostuje dolžina 1000 m.
– Za udeleženke, stare 65 let ali več, veljajo polovični ženski pogoji brez norm.
– Seniorski program lahko izberejo moški in ženske, ki so že dopolnili 70 let.

Naloge za seniorje in seniorke (Seniorski program za moške in ženske, stare 70 let do 80 let)*:
1. Hoja v trajanju 1,5 ure
2. Kolesarjenje v trajanju 1 ure
3. Plavanje v trajanju 0,5 ure
4. Smučarski tek v trajanju 1 ure
5. Obiski manj zahtevnih vzpetin (na primer v okolici Ljubljane: Rožnik, Šmarna gora, Toško čelo, Katarina, Golovec,…)
6. Aktivno sodelovanje na organiziranih klubskih plesnih srečanjih.
*Opomba: Pri dopolnjenih 80 letih se trajanje seniorskih aktivnosti lahko zmanjša na polovico!
Seniorski program je mogoče kombinirati z osnovnim programom K&K. Pri tem vsaka naloga osnovnega programa K&K odtehta deset (10) aktivnosti, prilagojenih za seniorje in seniorke. Mogoče so vse kombinacije, in sicer od samo ene vrste aktivnosti (npr. 50 evidentiranih sprehodov – hoja) do vseh mogočih seštevkov, ki dajo letno vsoto najmanj 50. Zaželena je raznovrstnost. Ker je hoja osnovna oblika gibanja v naravi, ki jo lahko gojimo kjer koli in dokler nas noge držijo pokonci, je vztrajnostna hoja najbolj zaželena. Zato naj bi bil poudarek seniorjev in seniork prav na hoji.
Za 40 opravljenih nalog seniorskega programa se podeli priznanje Velika vzpodbuda, za 30 opravljenih nalog pa Malo priznanje! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za seniorski program!
– Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z originalnimi rezultati, ki jih pošljete društvu. Udeležbe na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi ali fotografijami z vrhov ali s podpisi vodij posameznih pohodov.
– V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
– Člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test, in sicer hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem PD Riba v bazenu na Kodeljevem!
Ugodnosti:
– Skupni sezonski treningi teka in kolesarjenja so organizirani v Ljubljani. Zbirno mesto je parkirišče pri vhodu v živalski vrt, in sicer ob sredah ob 16.30 in ob nedeljah ob 10. uri. (po predhodnem dogovoru), Za skupne treninge daje informacije: Milivoj Kodrič (041 578 872).
– Treningi smučarskega teka na Nordijskem centru Bonovec pri Medvodah so za starejše od 70 let brezplačni. Za ostale člane/ice ŠD Brazde vzdržljivosti v sezoni 2018/19 pokrije stroške društvo.
– Vadba plavanja poteka v zimski in poletni sezoni v bazenih Kodeljevo, in sicer izključno pod vodstvom vaditeljev PD Riba ter skladno z dodeljenimi urami MOL).
– Za družine s šoloobveznimi otroki smo na pobudo šol pripravili akcijo ŠPORTNA DRUŽINA – KAVELJČKI in KORENINICE. Po predhodnih dogovorih z mamicami in očki bo na katerikoli prireditvi omogočena izpolnitev naslednjih nalog (brez časovnih norm): TEK NA SMUČEH: min. 3 km, TEK: min. 1,5 km, KOLESARJENJE: min. 7 km, IZLET V HRIBE: min. 1000 m n. v. (štejejo tudi družinski izleti!), PLAVANJE: 50 m.
Opombe:
• Do sedaj smo lahko pridobili navedene podatke o prireditvah in organizatorjih. Za smučarske teke so možnosti izvedbe in termini odvisni od snežnih razmer. Zato redno spremljajte obvestila v javnih občilih in na internetu.
• Pri teku na smučeh, teku in kolesarjenju se upošteva tudi prireditve, ki so zaradi organizacijskih značilnosti do največ 25 % krajše od predpisanih dolžin.
• Poudarjeni teksti prireditve so namenjene druženju članov ŠD Brazde vzdržljivosti. Zato je zaželena čim večja udeležba!

PREDSTAVITEV

Organizacija društva:
Dolgi naziv
ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
Matična številka: Š1202863000
Davčna številka: 63697793
Datum vpisa v register:7.10.1997.
TRR društva pri LB: 0201-3005-1779-680, BIC banke: LJBASI2X
Reg. organ: Upravna enota Ljubljana Center
Član IOKontaktfunkcijaskrbnik
Milivoj Kodrič041 578 872
e-mail
predsednikkoordinator za tek
Saša Isaković041 703 124
e-mail
pod
predsednik
koordinator za tek na smučeh
Janez Perko 031 265 986
e-mail
tajnik deklica za vse
Bojan Prijatelj041 656 894,
e-mail
član IO kolesarjenje
Marjan Klančar 041 990 371,
e-mail
član IO gorništvo, pohodi
Branko Rojc 040 614 512,
e-mail
član IO
Janez Gril 041 755 478 član IO
Tone Porenta 041 510 168,
e-mail
član IO
Zvonko A. Zrimšek 041 863 246,
e-mail
član IO
Marija Bole 040 255 727,
e-mail
član IO
Stanislav Kirbiš 040 264 880,
e-mail
član IO
Zgodovina:
Akcijo z naslovom Brazde vzdržljivosti je zasnoval Mito Trefalt leta 1978. Sprva je bila njen pokrovitelj RTV Slovenija, leta 1994 pa se je preselila v Športno unijo, že nekaj let pa deluje kot športno društvo z istim imenom.
V prvih petnajstih je v njej sodelovalo okrog sedem tisoč ljudi, dokaj zahteval program (tek, plavanje, kolesarjenje, smučarski tek v načrtovanju) pa je opravil 4.872 udeležencev, ki so si pridobili ime »kaveljc« (za moške) v »korenina« (za ženske).
Pri akciji se je negovala družabnost, uvedel je plese in praznovanja, na katera tako udeleženci prinašali svojo hrano v pijačo. Ta praznovanja so tako postala zgled poznejšim množičnim sindikalnim v drugih zabavam. Vsako leto se je v klubski knjižnici uvrstilo na seznam udeležencev, ki je tudi vsebina njihove naslove v poklice. V času, ko so bile možnosti za potovanje v tujino omejene, zmanjšali količino izdelkov za vsakdanjo rabo na domačem trgu, ali v osebnih težinah, tako da bi se lahko »kaveljci« v »koreni« med seboj lahko izdatno pomagali. Socialna slika tistih, ki so v akciji sodelovali, je bila namreč katero leto izredno pisana. V tem tako namreč sodelovali tako doktorji znanosti, direktorji, zdravniki in profesorji pa tudi delavci izza tekočih trakov v snažilke. Več let tako so v njej sodelovali tudi zdravljeni alkoholiki, ki so tako ravnali po napotkih dr. Janeza Ruglja.
Študija, ki jo je naredila Visoka šola za telesno kulturo v Ljubljani, se je pokazala, da bi bili udeleženci akcije na delniških mestih uspešni v svojih zdravstvenih kartonih v letnih časih, ki niso bili v povprečju niti posamezni dnevi bolniške odsotnosti.

PRIZNANJA

  • KAVELJC, KORENINA: za vseh pet opravljenih nalog; od starosti 70 let naprej velja tudi opravljen program za seniorje oz. seniorke (glej določila na 5.strani)
  • MALO PRIZNANJE: za štiri opravljene naloge ali izpolnitev 80% programa za  seniorje oz. seniorke.
  • VELIKA VZPODBUDA: za tri opravljene naloge ali izpolnitev 60% programa za seniorje oz. seniorke.
  • DREVO ŽIVLJENJA: družinsko priznanje, če sodelujejo vsaj 3 odrasli družinski člani, vsak pa mora opraviti najmanj po štiri naloge.
  • ŠPORTNA DRUŽINA: za družine s šoloobveznimi otroki

OBRAZCA ZA PRIJAVO IN POROČILO:
Prijavnica
Poročilo

ČLANARINA:
• 20,00 € (zaposleni, upokojenci, športne družine)
• 05,00 € (brezposelni, dijaki, študentje in druge osebe s šibkim socialnim statusom)
POMEMBNO:
Zadnji rok za prijavo je 15. april 2019. Za članstvo v ŠD Brazde vzdržljivosti se je potrebno vsako leto prijaviti z lastnoročno podpisano prijavnico. Letno članarino je potrebno plačati do 31. maja 2019!
Prijave, ki jih prejmemo prepozno ali celo hkrati z rezultati, nam povzročajo težave pri izvedbi zaključne prireditve! Iz istih razlogov Poročilo o opravljenih nalogah pošljite takoj, ko boste opravili vse naloge, najkasneje pa do 15. novembra 2019!
Članarino nakažite na poslovni račun društva pri LB: 0201-3005-1779-680
BIC banke: LJBASI2X