Pozdravljeni
Vabilo predsednika na 25. skupščino našega društva!
Hkrati je tudi vabilo na vsakoletno akcijo Brazde vzdržljivosti, ki poteka že nepretrgoma 43. let!


Pozdravljeni!
Vabim vas na 1. letošnji sestanek IO in delovnih teles ŠD Brazde vzdržljivosti. Sestanek bo potekal v sredo, 13. aprila 2022, z začetkom ob 16.30. Dobimo se na običajni lokaciji, to je v sejni sobi ŠD Šentvid na Bokalovi ulici 14.

Dnevni red:
1. Razprava o predlogu programa nalog za leto 2022 (nahaja se v priponki) in potrditev usklajenega letnega programa.
2. Informacije o finančnem stanju društva.
3. Priprava na letno volilno skupščino društva (oblikovanje predlogov za člane IO in delovnih teles društva, predlogi za delovna telesa skupščine).
4. Aktualna problematika plavanja (nizka udeležba, plavanje v poletni sezoni).
5. Razno
Gre za sestanek, ki je poleg letne skupščine najpomembnejši. Zato je zaželena visoka udeležba. Morebitne utemeljene izostanke sporočite na moj e-naslov ali telefonično (041 578 872).
Vidimo se v sredo in lep pozdrav,
Milivoj Kodrič

PROGRAM NALOG za pridobitev priznanj v letu 2022 – 44. leto akcij Brazde vzdržljivosti

Pozdravljeni člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti!

1. Delovanje društva v letu 2022:

Delovanje našega športnega društva bo tudi letos potekalo na ustaljen način. To pomeni, da bodo morali vsi, ki hočejo osvojiti eno od priznanj, uspešno opraviti predpisane naloge. Zahteve, to so norme, se ne bodo spremenile. Dokler bodo veljali ukrepi za preprečevanje okužb s korona virusi, upoštevamo tudi naloge, ki jih člani opravijo sami. Torej, neke vrste treningi, ki štejejo. V poročilo je potrebno napisati: datum, kraj, opravljeno dolžino, okvirni čas.

· Tek na smučeh:

Rekreativne prireditve, ki jih organizira SLOvenSKI maraton, potekajo zaradi ugodnih snežnih razmer praktično neokrnjeno. Tradicionalnega društvenega maratona – Memoriala Marjana Klemna letos ne bo! Poligon NC Bonovec je sedaj idealno urejen. Krog je dolg 1.400 m, vreme je zelo ugodno. Starejši od 70 let lahko tečejo zastonj, razen v terminih, ki jih je že sporočil Saša Isakovič. Članom našega društva, ki ste mlajši od 70 let, ni potrebno plačati vstopnine! Blagajniku poveste svoje ime, da zabeleži prihod, kar je osnova za društveno plačilo. Pozor! Za vstop na tekaški poligon je potrebno izpolnjevati pogoje PCT. Vse uredite pri blagajniku.

· Plavanje:

Plavanje poteka na ustaljen način. Obiskanost vadbenih terminov je zalo nizka. Malokdaj je število prisotnih večje od 6. Na ta način ne izpolnjujemo namena, zaradi katerega nam MOL Oddelek za šport, omogoča plavanje kot za zdravje nesporno koristno rekreacijo. Zanesljivo je vzrok v zahtevnosti vadbenega programa. S ŠD Riba se bomo dogovorili, da bo vsaj na eni progi vedno mogoče vaditi po lažjem programu. O tem vas bomo obvestili.

2. Prijavnica za leto 2022:

Za nadaljevanje članstva v ŠD Brazde vzdržljivosti se je potrebno za vsako koledarsko leto znova prijaviti in do postavljenega roka poravnati članarino. Zato je priložena aktualna prijavnica. Kdor še ni prijavljen, naj izpolnjeno in podpisano prijavnico pošlje tajniku društva na e-naslov: janez_perko@t-2.net ali z običajno pošto na njegov domači naslov: Janez Perko, Podgorska cesta 38, 1000 Ljubljana. Natisnjene prijavnice je mogoče prejeti in oddati tudi na plavanju.

Končni in s strani IO potrjen letni program nalog bo pripravljen do konca februarja 2022. Planinskih pohodov se lahko udeležujete v okviru programa PD Iskra Ljubljana. Obračate se na Marjana Klančarja, tel.: 041 990 371, marjan.klancar@gmail.com

Lep pozdrav,

Milivoj Kodrič

Milivoj Kodrič
predsednik ŠD Brazde vzdržljivosti

(Za pregled vseh nalog – klik puščico v podmenujem NALOGE)
Za včlanjenje v ŠD Brazde vzdržljivosti se je treba vsako leto znova prijaviti in seveda tudi plačati članarino. V priloženo prijavnico vtipkate svoje podatke, pri čemer morate izbrisati ustrezno število pikic, sicer se vrste zamaknejo in podre oblika. Lastnoročno podpisani obrazec skenirate in pošljete tajniku Janezu Perku na E-naslov: janez_perko@t-2.net (med janez in perko je črtica spodaj). Prijavnico seveda lahko pošljete tudi s klasično pošto ali predate osebno.

OBRAZCA ZA PRIJAVO IN POROČILO:
Prijavnica
Poročilo

Opombe:
• Do sedaj smo lahko pridobili navedene podatke o prireditvah in organizatorjih. Za smučarske teke so možnosti izvedbe in termini odvisni od snežnih razmer. Te so letos zelo slabe, posledično so odpadli vsi do sedaj razpisani SLOvenSKI maratoni. Zato redno spremljajte obvestila na internetu.
• Pri teku na smučeh, teku in kolesarjenju se upošteva tudi prireditve, ki so zaradi organizacijskih značilnosti do največ 25 % krajše od predpisanih dolžin.
• Debelo natisnjene prireditve so namenjene druženju članov ŠD Brazde vzdržljivosti. Zato je zaželena čim večja udeležba!

Dodatna pojasnila glede zahtev in norm:
– Eno disciplino – razen plavanja – je mogoče nadomestiti z drugo.
– Za udeležence/ke, stare nad 60 let, norme niso več obvezne. Zadostujejo prihodi v cilj!
– Za udeležence stare 70 let ali več, veljajo pogoji za ženske brez norm, torej enake norme kot za ženske stare od 60 do 65 let. Izjema je plavanje, kjer zadostuje dolžina 1000 m.
– Za udeleženke, stare 65 let ali več, veljajo polovični ženski pogoji brez norm.
– Seniorski program lahko izberejo moški in ženske, ki so že dopolnili 70 let.

Naloge za seniorje in seniorke (Seniorski program za moške in ženske, stare 70 let do 80 let)*:
1. Hoja v trajanju 1,5 ure
2. Kolesarjenje v trajanju 1 ure
3. Plavanje v trajanju 0,5 ure
4. Smučarski tek v trajanju 1 ure
5. Obiski manj zahtevnih vzpetin (na primer v okolici Ljubljane: Rožnik, Šmarna gora, Toško čelo, Katarina, Golovec,…)
6. Aktivno sodelovanje na organiziranih klubskih plesnih srečanjih.
*Opomba: Pri dopolnjenih 80 letih se trajanje seniorskih aktivnosti lahko zmanjša na polovico!
Seniorski program je mogoče kombinirati z osnovnim programom K&K. Pri tem vsaka naloga osnovnega programa K&K odtehta deset (10) aktivnosti, prilagojenih za seniorje in seniorke. Mogoče so vse kombinacije, in sicer od samo ene vrste aktivnosti (npr. 50 evidentiranih sprehodov – hoja) do vseh mogočih seštevkov, ki dajo letno vsoto najmanj 50. Zaželena je raznovrstnost. Ker je hoja osnovna oblika gibanja v naravi, ki jo lahko gojimo kjer koli in dokler nas noge držijo pokonci, je vztrajnostna hoja najbolj zaželena. Zato naj bi bil poudarek seniorjev in seniork prav na hoji.

ČLANARINA:
• 20,00 € (zaposleni, upokojenci, športne družine)
• 05,00 € (brezposelni, dijaki, študentje in druge osebe s šibkim socialnim statusom)
POMEMBNO:
Zadnji rok za prijavo je 15. april 2022. Letno članarino je potrebno plačati do 31. maja 2022!
Prijave, ki jih prejmemo prepozno ali celo hkrati z rezultati, nam povzročajo težave pri izvedbi zaključne prireditve! Iz istih razlogov Poročilo o opravljenih nalogah pošljite takoj, ko boste opravili vse naloge, najkasneje pa do 15. novembra 2022!
Članarino nakažite na poslovni račun društva pri LB: 0201-3005-1779-680
BIC banke: LJBASI2X

PREDSTAVITEV

Organizacija društva:
Dolgi naziv
ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
Matična številka: Š1202863000
Davčna številka: 63697793
Datum vpisa v register:7.10.1997.
TRR društva pri LB: 0201-3005-1779-680, BIC banke: LJBASI2X
Reg. organ: Upravna enota Ljubljana Center
Član IOKontaktfunkcijaskrbnik
Milivoj Kodrič041 578 872
e-mail
predsednikkoordinacija, tek
Saša Isaković041 703 124
e-mail
pod
predsednik
plavanje, tek na smučeh
Janez Perko031 265 986
e-mail
tajnik deklica za vse
Bojan Prijatelj041 656 894,
e-mail
član IOkolesarjenje
Marjan Klančar041 990 371,
e-mail
član IOgorništvo, pohodi
Branko Rojc040 614 512,
e-mail
član IO
Tone Porenta041 510 168,
e-mail
član IO
Zvonko A. Zrimšek041 863 246,
e-mail
član IO
Marija Bole 040 255 727,
e-mail
član IO
Božica Pivk e-mail član IO
Zgodovina:
ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI – KRATKA PREDSTAVITEV DELOVANJA IN USMERITEV
Leta 1979 se je po zgledu skandinavskih dežel tudi v Sloveniji začelo organizirano športno-rekreativno gibanje, poimenovano Brazde vzdržljivosti. Pobudnik je bila Radiotelevizija Ljubljana, pri čemer so odločilno strokovno-organizacijsko vlogo odigrali Mito Trefalt, Stane Urek in Marjan Lah. Pri strokovnem usmerjanju je sodeloval prof. Drago Ulaga, nestor slovenske telesne kulture.
Odločitev za sodelovanje v Brazdah vzdržljivosti zahteva celoletno rekreativno udejstvovanje z vzdržljivostnimi aktivnostmi v naravi. Poudarek je na raznovrstnosti aerobnih disciplin z druženjem ob pripravah in na rekreativnih prireditvah. Naši člani in članice morajo opraviti vzdržljivostne preizkuse v teku na smučeh, teku, kolesarjenju (cestno/gorsko), plavanju in gorništvu oziroma pohodništvu. Za sodelujoče do dopolnjenih 60 let so določene časovne norme. Za starejše časovnih norm ni več, hkrati se s starostjo znižujejo tudi zahtevnosti nalog. Na ta način omogočamo, da brazde vzdržljivosti na prilagojen način lahko orjejo vsi, ki so gibanje v naravi sprejeli kot življenjski slog.
Pod okriljem Radiotelevizije Ljubljana so akcije potekale od začetka v letu 1979 do vključno leta 1993. V letih 1994 – 1997 so se akcije odvijale pod patronatom Športne unije Slovenije – Šport za vse. Od leta 1998 naprej potekajo akcije v okviru Športnega društva Brazde vzdržljivosti.
Sodelujoči, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo priznanje kaveljc oziroma korenina. Povedati je treba, da je med nami pet zanesenjakov, ki sodelujejo od samega začetka in so že 41-krat prejeli diplomo kaveljc, eden si je to lovoriko prislužil 40-krat. S 30 ali več priznanji se ponaša deset kaveljcev in ena korenina.
Od rekordnih 600 do 700 sodelujočih v prvih letih se je število oračev brazd vzdržljivosti zaradi spremenjenih družbenih razmer, staranja in žal tudi umiranja znatno zmanjšalo in se ustalilo pri 40 do 60 članih. V prvem letu akcij najmlajši član, ki uspešno sodeluje od začetka, bo letos dopolnil 74 let. Najstarejši član, ki nas je zapustil v 98. letu, bi letos dopolnil 103 leta. Nekdanji člani, ki ne sodelujejo več v organiziranih akcijah, so še vedno aktivni. Zavedanje o ugodnih učinkih aerobne vadbe jih usmerja v tiste vrste gibanja, ki so zanje najbolj primerne in koristne. Radi povedo, da so bili nekoč kaveljci oziroma korenine in da je bil čas, ko so aktivno sodelovali v Brazdah vzdržljivosti, najlepše obdobje njihovega življenja.
Letos, ko smo zaorali v 42. leto delovanja, nas je najprej narava prikrajšala za sneg. Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb so do nadaljnjega odpovedane vse rekreativne prireditve, ki so bile vključene v program društva za leto 2020. Posledično smo se usmerili na individualno udejstvovanje in manjše skupine. Prilagodili bomo tudi zahteve za osvojitev priznanj.
Športno udejstvovanje za priznanje kaveljc – korenina je pustilo veliko pozitivnih zgledov in ustvarilo prepoznavno okolje za vključitev športne rekreacije kot pomembne sestavine zdravega življenjskega sloga. Športno društvo Brazde vzdržljivosti je uveljavljen promotor športa za vse – športa za zdravje, torej športa, namenjenega vsem, ki se zavedajo pomena telesnega udejstvovanja in duševnega sproščanja.
Ob 25. kot tudi ob 40. obletnici nepretrganega organiziranega delovanja na področju športne rekreacije je društvo prejelo priznanji Športne unije Slovenije.
Še aktivni člani in članice ŠD Brazde vzdržljivosti smo odločeni vztrajati na poti prijetne in koristne športne rekreacije. Gibanje dodajamo življenju in življenje letom. Posebno pa bi bili veseli novih mlajših članov in članic, ki bi nadaljevali, razvijali in utrjevali tradicijo gibanja v naravi z nespornimi učinki na telesno in duševno zdravje. Torej, pridružite se, ne bo vam žal!
Milivoj Kodrič
Predsednik ŠD Brazde vzdržljivosti
Ljubljana, junij 2020

40-letniki
Nagrajenci za 40-kratno udeležbo v akciji Kaveljc&korenina:Tone, Zvonko, Bogdan, Branko, Janez

PRIZNANJA

  • KAVELJC, KORENINA: za vseh pet opravljenih nalog; od starosti 70 let naprej velja tudi opravljen program za seniorje oz. seniorke (glej določila na 5.strani)
  • MALO PRIZNANJE: za štiri opravljene naloge ali izpolnitev 80% programa za  seniorje oz. seniorke.
  • VELIKA VZPODBUDA: za tri opravljene naloge ali izpolnitev 60% programa za seniorje oz. seniorke.
  • DREVO ŽIVLJENJA: družinsko priznanje, če sodelujejo vsaj 3 odrasli družinski člani, vsak pa mora opraviti najmanj po štiri naloge.
  • ŠPORTNA DRUŽINA: za družine s šoloobveznimi otroki

Za 40 opravljenih nalog seniorskega programa se podeli priznanje Velika vzpodbuda, za 30 opravljenih nalog pa Malo priznanje! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za seniorski program!
– Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z originalnimi rezultati, ki jih pošljete društvu. Udeležbe na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi ali fotografijami z vrhov ali s podpisi vodij posameznih pohodov.
– V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
– Člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test, in sicer hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem PD Riba v bazenu na Kodeljevem!
Ugodnosti:
– Skupni sezonski treningi teka in kolesarjenja so organizirani v Ljubljani. Zbirno mesto je parkirišče pri vhodu v živalski vrt, in sicer ob sredah ob 16.30 in ob nedeljah ob 10. uri. (po predhodnem dogovoru), Za skupne treninge daje informacije: Milivoj Kodrič (041 578 872).
– Treningi smučarskega teka na Nordijskem centru Bonovec pri Medvodah so za starejše od 70 let brezplačni. Za ostale člane/ice ŠD Brazde vzdržljivosti v sezoni 2018/19 pokrije stroške društvo.
– Vadba plavanja poteka v zimski in poletni sezoni v bazenih Kodeljevo, in sicer izključno pod vodstvom vaditeljev PD Riba ter skladno z dodeljenimi urami MOL).
– Za družine s šoloobveznimi otroki smo na pobudo šol pripravili akcijo ŠPORTNA DRUŽINA – KAVELJČKI in KORENINICE. Po predhodnih dogovorih z mamicami in očki bo na katerikoli prireditvi omogočena izpolnitev naslednjih nalog (brez časovnih norm): TEK NA SMUČEH: min. 3 km, TEK: min. 1,5 km, KOLESARJENJE: min. 7 km, IZLET V HRIBE: min. 1000 m n. v. (štejejo tudi družinski izleti!), PLAVANJE: 50 m.
Opombe:
• Do sedaj smo lahko pridobili navedene podatke o prireditvah in organizatorjih. Za smučarske teke so možnosti izvedbe in termini odvisni od snežnih razmer. Zato redno spremljajte obvestila v javnih občilih in na internetu.
• Pri teku na smučeh, teku in kolesarjenju se upošteva tudi prireditve, ki so zaradi organizacijskih značilnosti do največ 25 % krajše od predpisanih dolžin.
• Poudarjeni teksti prireditve so namenjene druženju članov ŠD Brazde vzdržljivosti. Zato je zaželena čim večja udeležba!